agatsaa, teksty z maja 2010 roku

5 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest agat­saa.

Można cho­wać załza­wione oczy za oku­lara­mi prze­ciwsłoneczny­mi, ale łzy kiedyś spłyną w dół. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 27 maja 2010, 13:42

Pla­nuje­my, układa­my so­bie życie, ale tak nap­rawdę nikt nie wie co go spotka. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 maja 2010, 17:40

Cza­sami gu­bimy się na­wet w swoich marzeniach. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 maja 2010, 19:08

Często do­radza­my in­nym coś cze­go sa­mi byśmy nie zrobili. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 maja 2010, 16:41

Moje serce

Mo­je ser­ce się raduję
A mój umysł nie pojmuję
Dlacze­go w moich oczach
Wciąż widzę je­go twarz
Cho­ciaż mówi mi dziękuje
To u niego nie mam szans
Może czas uleczy duszę
Do niepo­wodze­nia przyz­wyczaić się muszę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 maja 2010, 12:08

agatsaa

ciamciaramcia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agatsaa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność