agatsaa

9 tekstów – auto­rem jest agat­saa.

Kiedy chcesz iść w dwie stro­ny jed­nocześnie a nie wiesz, którą wyb­rać , nie zas­ta­nawiaj się zbyt długo bo nieus­tanne myśle­nie o tym dop­ro­wadzi Cię do szału. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 września 2012, 18:41

Nie oce­niaj ludzi po okład­ce, po­nieważ jej nie mają. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 czerwca 2010, 22:57

Można cho­wać załza­wione oczy za oku­lara­mi prze­ciwsłoneczny­mi, ale łzy kiedyś spłyną w dół. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 27 maja 2010, 15:42

Pla­nuje­my, układa­my so­bie życie, ale tak nap­rawdę nikt nie wie co go spotka. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 maja 2010, 19:40

Cza­sami gu­bimy się na­wet w swoich marzeniach. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 maja 2010, 21:08

Często do­radza­my in­nym coś cze­go sa­mi byśmy nie zrobili. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 maja 2010, 18:41

Moje serce

Mo­je ser­ce się raduję
A mój umysł nie pojmuję
Dlacze­go w moich oczach
Wciąż widzę je­go twarz
Cho­ciaż mówi mi dziękuje
To u niego nie mam szans
Może czas uleczy duszę
Do niepo­wodze­nia przyz­wyczaić się muszę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 maja 2010, 14:08

Łat­wo jest zro­bić coś złego, trud­niej opa­nować te­go skutki. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 kwietnia 2010, 19:19

Wszys­cy jes­teśmy jak banany. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 kwietnia 2010, 21:05

agatsaa

ciamciaramcia

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

agatsaa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność