agatsaa, teksty z kwietnia 2010 roku

2 teksty z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest agat­saa.

Łat­wo jest zro­bić coś złego, trud­niej opa­nować te­go skutki. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 kwietnia 2010, 17:19

Wszys­cy jes­teśmy jak banany. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 kwietnia 2010, 19:05

agatsaa

ciamciaramcia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agatsaa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność