agatsaa, teksty z września 2012 roku

1 tekst z września 2012 ro­ku – auto­rem jest agat­saa.

Kiedy chcesz iść w dwie stro­ny jed­nocześnie a nie wiesz, którą wyb­rać , nie zas­ta­nawiaj się zbyt długo bo nieus­tanne myśle­nie o tym dop­ro­wadzi Cię do szału. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 września 2012, 16:41

agatsaa

ciamciaramcia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agatsaa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność